Mẫu hợp đồng thi công rèm cửa

Đối với việc lắp đặt và thi công rèm cửa. Nhiều khách hàng muốn tham khảo Mẫu hợp đồng thi công rèm. Vì vậy, chúng tôi xin chia sẻ mẫu hợp đồng lắp đặt rèm cửa, mẫu hợp đồng may rèm cửa dưới đây. Bạn có thể tải về tham khảo và cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn đơn vị thi công rèm cửa.

Mẫu hợp đồng thi công rèm cửa 1

Bạn đang xem: Hợp đồng làm rèm cửa

Tổng quan về hợp đồng thi công rèm

Hợp đồng thi công rèm cửa có thể được định nghĩa là hợp đồng gia công, theo đó hợp đồng được hiểu là sự thỏa thuận giữa hai bên về việc bên đặt gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm, trong trường hợp này là rèm cửa, theo yêu cầu của bên đặt gia công và bên đặt gia công Chấp nhận sản phẩm và thanh toán phí.

Mẫu hợp đồng thi công rèm

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—-o0o—-

…………, ngày……. mặt trăng…. ……..

Hợp đồng thi công cửa

(Số:…………………….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Cơ sở…

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày…tháng…. ….. Tại địa chỉ …………………., chúng tôi gồm có:

Bên thuê ngoài (Bên A):

Ông/Bà: ………………………………………. Năm sinh:………

Số CMND/Căn cước công dân: ………….Do ca làm việc………………..Được đăng ngày…./……../……..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Hiện trú tại: ……………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………….

(Nếu là doanh nghiệp, vui lòng cung cấp thông tin sau:

Xem thêm: Rèm vải chống nóng

Công ty: ………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………… Đăng ngày…./……./……….

Đường dây nóng: ……………….. Số fax (nếu có): ………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà.………………. Vị trí hiện tại:…………………….

Số CMND/Căn cước công dân: ………….Do ca làm việc………………..Được đăng ngày…./……../……..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Hiện trú tại: ……………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………….

Cơ sở đại diện: …………………..)

Tài khoản: ………………..Chi nhánh……….

Và:

Bên thuê ngoài (Bên B):

Ông/Bà: ………………………………………. Năm sinh:………

Số CMND/Căn cước công dân: ………….Do ca làm việc………………..Được đăng ngày…./……../……..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Hiện trú tại: ……………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………….

(Nếu là doanh nghiệp, vui lòng cung cấp thông tin sau:

Xem thêm: Rèm vải chống nóng

Công ty: ………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………… Đăng ngày…./……./……….

Đường dây nóng: ……………….. Số fax (nếu có): ………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà.………………. Vị trí hiện tại:…………………….

Số CMND/Căn cước công dân: ………….Do ca làm việc………………..Được đăng ngày…./……../……..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

Hiện trú tại: ……………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ………………….

Cơ sở đại diện: …………………..)

Sau khi thảo luận, thống nhất ký kết hợp đồng thi công rèm cửa số …………..Ngày…/……./…, đồng thời nêu rõ Bên A sẽ thi công rèm cửa cho Bên B trong thời gian quy định. Kể từ ngày …../…/………….. như sau:

Điều 1, đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý sử dụng nguyên phụ liệu để may rèm:

-…

-…

……….ngày do Bên B cung cấp theo biên bản cuộc họp……/…/……..

Thành phẩm có các đặc điểm sau:

-…

-…

Cho Bên B trong thời gian từ …/……./…… đến…/……../…

Giá thứ hai và phương thức thanh toán

Bên A đồng ý hoàn thành công việc quy định tại Điều 1 của hợp đồng này cho Bên B với giá là: …………………. vnĐ (nói cách khác: ………..Việt Nam Đồng)

Số tiền trên bao gồm:……………….

Và không bao gồm: ………………….

Được thanh toán…lần như sau:

– Số tiền thanh toán lần đầu là……………. vn Đ (viết cách khác: ………………….. Việt Nam đồng) và thanh toán khi ………………….. (kèm biên bản cuộc họp). Thanh toán phải được thực hiện bằng phương tiện ……………….

– Số tiền thanh toán lần thứ hai là……………. vn Đ (viết cách khác: ………………….. Việt Nam đồng) và thanh toán khi ………………….. (kèm biên bản cuộc họp). Thanh toán phải được thực hiện bằng phương tiện ……………….

Ngoài ra, bên… sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, bao gồm các khoản thuế, phí đối với quốc gia và các nghĩa vụ khác.

Điều 4. Thực hiện hợp đồng

1./Thực hiện hợp đồng

Thời hạn thực hiện hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày……./……../…………/………………/…………

Nếu việc thực hiện công việc trên bị gián đoạn do một trong các nguyên nhân sau:

-…

-…

Thời gian thực hiện hợp đồng được tính như sau:……….

2./Địa điểm và phương thức chuyển/chuyển

Bên B chịu trách nhiệm về biên bản cuộc họp………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Việc bàn giao trên được thực hiện như sau:

– Lần thứ nhất, tại ngày……/……./…….. Bên A có trách nhiệm bàn giao……………………………

Ông:……………………..Sinh năm:……….

Chức vụ: ………………

Xem thêm: Khám phá các mẫu yếm rèm cửa đẹp theo xu hướng hiện nay

Số CMND: ………………………………………………………………………………………………

– Lần 2. Bên A có trách nhiệm bàn giao …………………………………/……………………………………………………… ………

Ông:……………………..Sinh năm:……….

Chức vụ: ………………

Xem thêm: Khám phá các mẫu yếm rèm cửa đẹp theo xu hướng hiện nay

Số CMND: ………………………………………………………………………………………………

Việc chuyển tiền nêu trên phải được lập thành văn bản và có chữ ký của Ông/Bà. Với Ông/Bà……………..với…………………

Điều 5 Quyền và Nghĩa vụ của các Bên

1.Quyền và nghĩa vụ của Bên A

-Lưu lại những tư liệu do bên gia công cung cấp.

-Nếu chất lượng nguyên liệu không đảm bảo thì thông báo cho bên đặt hàng để thay thế bằng nguyên liệu khác; nếu biết hoặc cần biết việc sử dụng nguyên liệu có thể tạo ra sản phẩm có hại cho xã hội thì từ chối xử lý nó.

-Giao sản phẩm cho bên đặt hàng đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời gian và địa điểm đã thỏa thuận.

-Giữ bí mật thông tin về quá trình gia công và sản phẩm tạo ra.

– Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp chất lượng sản phẩm không đảm bảo do nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp hoặc do hướng dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

p>

-Trả lại phần nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

2.Quyền và nghĩa vụ của Bên B

-Cung cấp nguyên vật liệu cho bên nhận gia công đúng số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm đã thỏa thuận; cung cấp các chứng từ cần thiết liên quan đến việc gia công.

-Hướng dẫn bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.

-Trả lương theo thỏa thuận.

Điều 6 Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Nếu một trong hai bên vi phạm vì bất kỳ lý do gì, thì bên kia có các quyền sau:

– Yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm gây ra. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:……………..

– …

Trong trường hợp có tranh chấp, hai bên thống nhất ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Giao tiếp hoặc đàm phán này ít nhất phải…  lần và phải được lập thành……..(bằng văn bản). Nếu sau thời gian tổ chức trao đổi, hiệp thương mà các bên không thống nhất được với nhau về việc giải quyết tranh chấp thì một hoặc các bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của Bộ luật Hình sự. kiện tụng.

Điều 7 Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ bị chấm dứt vì một trong những lý do sau:

– Hai bên đồng ý chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không được thực hiện do vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thực hiện được do quốc cấm;

– Việc một bên vi phạm nghĩa vụ…………….. được ghi nhận trong hợp đồng này thì bên vi phạm yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– …

Xem thêm

 • Cửa chớp gỗ đẹp
 • Thiết kế rèm đẹp nhất
 • Mẫu rèm 2 tầng đẹp
 • Rèm cuốn đẹp
 • Rèm cửa đẹp giá rẻ
 • Rèm cửa đẹp cao cấp
 • Rèm cửa màu gì đẹp?
 • Điều 8 Hiệu lực của hợp đồng

  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày…/……./……..

  Hai bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong hợp đồng này, hoặc có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, hoặc…

  Hợp đồng này được ký kết…. Phiên bản tiếng Việt, bao gồm…. Trang. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý như nhau và Bên A có bảo lưu… Bản là……, Bên B giữ……. Phiên bản là…

  bên b

  Tải xuống mẫu hợp đồng may rèm

  Để quý khách hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng may rèm. Mời các bạn tải về Mẫu hợp đồng may rèm cửa dưới đây.

  Tải xuống miễn phí

  Tôi muốn chia sẻ mẫu hợp đồng thi công rèm cửa với bạn. Nếu bạn cần may màn, hãy tìm những đơn vị may màn. Hãy xem xét lựa chọn hiệu quả nhất cho bạn. Đừng quên liên hệ với màn hình thanh hương để được tư vấn miễn phí ngay hôm nay!

  Tìm kiếm các chủ đề liên quan đến mẫu hợp đồng thi công rèm cửa

  • Hợp đồng may rèm mẫu

  • Mẫu hợp đồng thi công rèm

  • Mẫu hợp đồng mua bán rèm cửa

  • Hợp đồng may rèm

  • Mẫu hợp đồng lắp đặt rèm

   Giá may rèm cửa theo chủ đề, may rèm cửa, rèm cửa phân biệt, rèm cửa quận 1, rèm cửa quận 2, rèm cửa quận 3, rèm cửa quận 4, rèm cửa quận 5, rèm cửa quận 6, rèm cửa quận 7 , màn cửa khu 7 , màn cửa khu 8 , màn cửa khu 9 , màn cửa khu 10 , màn cửa khu 11 , màn cửa khu 12 , màn cửa khu bình thạnh , màn cửa khu bình tân , màn cửa khu tân phú , màn cửa khu tân bình , màn khu phú nhuận rèm cửa, rèm cửa khu thủ đức, rèm cửa nhà bè, rèm cửa hóc môn, rèm cửa cần thời gian, rèm cửa Củ Chi, rèm cửa Bình Chính, rèm cửa Đồng Nai, rèm cửa Biên Hà, rèm cửa Trường An, rèm cửa Bình Dương, rèm cửa nào tốt, rèm cửa loại nào tốt, rèm cửa xưởng may rèm vải, rèm vải giá rẻ, rèm vải đơn sắc, rèm vải văn phòng, rèm cửa, may rèm cửa chất lượng…, …liên hệ 0988 61 55 77 để có giá tốt nhất cho các sản phẩm của chúng tôi! 08/07/2021 @ 12:37 chiều

   Xem thêm: Cửa trượt Shoji kiểu Nhật

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger